Ươm mầm tính cách …………. ………… Khám phá tương lai

Hotline: 0933 56 93 93

3D Puzzple – Chippy’s Friends

399,000VNĐ

Một bộ 3D Puzzple – Chippy’s Friends bao gồm

– 01 hộp to chứa 24 hộp nhỏ.

– 24 hộp nhỏ chứa 24 bộ mảnh ghép của 24 con vật.

– Hộp chứa mảnh ghép: mỗi hộp chứa 9 mảnh ghép của một con vật.

– Bảng lắp ghép: dùng chung cho 24 bộ mảnh ghép con vật.